CLongBinary::m_hData

Açıklamalar

Mağazalar Windows bir hglobal ele gerçek ikili büyük nesne veri.

CLongBinary genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index