CLongBinary::m_dwDataLength

Açıklamalar

Gerçek boyutunu bayt cinsinden veri hglobal içinde depolanan depoları m_hDataiçinde işleyecek. Bu boyut için verileri ayrılmış bellek bloğu boyutu daha küçük olabilir. Arama :: GlobalSize ayrılmış boyutu almak için.

CLongBinary genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index