CLongBinary::CLongBinary

CLongBinary ( );

Açıklamalar

Bir CLongBinary nesnesi oluşturur.

CLongBinary genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index