CListView sınıf üyeleri

İnşaat

CListView Bir CListView nesnesi oluşturur.

Öznitelikler

GetListCtrl Görünümle ilişkili liste denetimi döndürür.

CListView ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index