CListView

CListView sınıfı, liste denetiminin ve CListCtrl, MFC'ın belge görünümü mimarisi ile liste denetimi işlevleri kapsülleyen sınıf basitleştirir. Bu mimari ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: CView sınıf ve orada bahsedilen çapraz başvurular genel bakış.

# include lt;afxcview.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neklerinbsp; mfc örnek dbfetch | mfc örnek httpsvr | mfc örnek ROWLIST | mfc örnek DBVLIST

Ayrıca bkz: CCtrlView

Index