CListView::GetListCtrl

CListCtrl& GetListCtrl () const;

Dönüş değeri

Görünümle ilişkili listesine denetim başvurusu.

Açıklamalar

Görünümle ilişkili liste denetimi için bir başvuru almak için bu üye işlev çağrısı.

CListView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl

Index