CListCtrl::Update

bool Güncelleştirme ( int nItem );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nItem

Güncelleştirilecek öğenin dizini.

Açıklamalar

NItemtarafından belirtilen maddenin yeniden çizilecek liste görünüm denetimi zorlamak için bu işlevini çağırın. lvs_autoarrange stil varsa bu işlevi de liste görünüm denetimi yerleştirir.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::DrawItem

Index