CListCtrl::SubItemHitTest

int SubItemHitTest (LPLVHITTESTINFO pInfo );

Dönüş değeri

Madde veya alt öğesi, (varsa) Sınanan veya -1 aksi bir tabanlı dizin.

Parametreleri

pInfo

Bir işaretçi LVHITTESTINFO yapısı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_SubItemHitTest,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index