CListCtrl::SetWorkAreas

void SetWorkAreas (int nWorkAreas, lprect lpRect );

Parametreleri

nWorkAreas

rect yapıları (veya CRect nesneleri) dizi sayısı lpRect tarafından işaret.

lpRect

Yeni iş alanları listesinde belirttiğiniz bir dizi rect yapıları (veya CRect nesneleri) adresini kontrol görüntüleyin. Bu alanlarda istemci koordinatları olarak belirtilmelidir. Bu parametre nullise, çalışma alanı denetimi istemci alanına ayarlanır.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_SetWorkAreas,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index