CListCtrl::SetTextColor

bool SetTextColor ( colorref cr );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

cr

Yeni metin rengini belirleyen bir colorref . Bilgi için colorref Platform sdk.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi metin rengini ayarlar.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetTextBkColor

Index