CListCtrl::SetTextBkColor

bool SetTextBkColor ( colorref cr );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

cr

Yeni metnin arka plan rengini belirleyen bir colorref . Bilgi için colorref Platform sdk.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi içinde metnin arka plan rengini ayarlar.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetTextBkColor

Index