CListCtrl::SetSelectionMark

int SetSelectionMark (intiIndex );

Dönüş değeri

Önceki seçim imine veya varsa seçim işareti yok -1.

Parametreleri

iIndex

Sıfır tabanlı dizin ilk öğenin birden çok.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_SetSelectionMark,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetSelectionMark

Index