CListCtrl::SetItemText

bool SetItemText ( int nItem, int nSubItem, lptstr lpszText );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nItem

Ayarlanacak olan metindir öğenin dizini.

nSubItem

Dizin alt öğesi veya sıfır öğe etiketi ayarlamak için.

lpszText

Yeni madde metni içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Liste görünümü öğesi veya alt öğesi metin değişiklikleri.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetItemText

Index