CListCtrl::SetItemPosition

bool SetItemPosition ( int nItem, POINT pt );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nItem

Ayarlanacak olan konumdur öğenin dizini.

pt

A yeni konumu belirten noktası yapısı görünümünde koordinatları, öğenin sol üst köşesinde.

Açıklamalar

Bir öğeyi bir liste görünüm denetimi belirli bir konuma taşır. Denetimi simgesini veya küçük simge görünümü olmalıdır.

Liste Görünümü denetimi lvs_autoarrange stil varsa, öğenin konumunu belirledikten sonra liste görünümü düzenlenmiştir.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetItemPosition, CListCtrl::GetOrigin

Index