CListCtrl::SetItemData

bool SetItemData (int nItem, dword dwData );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nItem

Dizin verilerini ayarlamak için ise liste öğesinin.

dwData

Öğe ile ilişkilendirilecek bir 32-bit değeri.

Açıklamalar

Bu işlev, nItemtarafından belirtilen öğe ile ilişkili 32 bitlik uygulamaya özgü değerini ayarlar. Bu değer lParam üyesi olan LVITEM yapısı, Platform sdk içinde açıklandığı gibi.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetItemData

Index