CListCtrl::SetItemCountEx

voidSetItemCountEx (int iCount, dword dwFlags LVSICF_NOINVALIDATEALL= );

Parametreleri

nItems

Denetim sonunda içeren öğe sayısı.

dwFlags

Madde sayımı sıfırlama sonra liste görünüm denetimi davranışını belirtir. Bu değer, aşağıdaki kombinasyonu olabilir:

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan ListView_SetItemCountEx, gibi Platform SDK'da açıklanan ve yalnızca sanal liste görünümleri için çağrılmalıdır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetItemCount,

Index