CListCtrl::SetItemCount

voidSetItemCount (intiCount );

Parametreleri

nItems

Denetim sonunda içeren öğe sayısı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_SetItemCount,.

Sanal liste görünümü denetimi için öğe sayısını ayarlamak için bkz: CListCtrl::SetItemCountEx.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetItemCount, CListCtrl::GetSelectedCount

Index