CListCtrl::SetImageList

CImageList * SetImageList ( CImageList * pImageList, int nImageList );

Dönüş değeri

Önceki resim listesi için bir işaretçi.

Parametreleri

pImageList

İşaretçiyi atamak için resmi listesi.

nImageList

Resim türü. Bu değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi için bir resim listesi atar.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList, CListCtrl::GetImageList

Index