CListCtrl::SetIconSpacing

CSize SetIconSpacing (int cx,int cy );

CSize SetIconSpacing (CSizeboyutu );

Dönüş değeri

Simge aralığı önceki değerleri içeren CSize nesnesi.

Parametreleri

cx

X ekseni üzerinde simgeler arasındaki mesafe (piksel cinsinden).

cy

Y simgeleri arasında uzaklık (piksel cinsinden).

boyutu

Simgeler üzerinde x - ve y - axes arasındaki uzaklık (piksel cinsinden) belirten bir CSize nesnesi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_SetIconSpacing,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index