CListCtrl::SetHoverTime

dword SetHoverTime (dword (dword) -1 = dwHoverTime );

Dönüş değeri

Önceki vurgulama süresini milisaniye cinsinden.

Parametreleri

dwHoverTime

Yeni, milisaniye cinsinden gecikme önce seçili olan bir öğenin üzerine fare imlecini getirin gerekir. Varsayılan değer TRUE aktarılırsa, varsayılan vurgulu zaman zaman ayarlanır.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_SetHoverTime,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetHoverTime

Index