CListCtrl::SetHotItem

int SetHotItem (int iIndex );

Dönüş değeri

Sıfır tabanlı dizin önceden sıcak madde.

Parametreleri

iIndex

Sıfır tabanlı dizin maddenin sıcak madde ayarlanması.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_SetHotItem,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetHotCursor, CListCtrl::GetHotItem

Index