CListCtrl::SetHotCursor

hcursor SetHotCursor (hcursorhc );

Dönüş değeri

Liste Görünümü denetimi tarafından kullanılan önceki sıcak imleç kaynak tanıtıcısını.

Parametreleri

hc

Sıcak imleci temsil etmek için kullanılan bir imleç kaynak tanıtıcı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_SetHotCursor,.

İmleci, herhangi bir liste görünümü öğesi geçerken sıcak imleç, yalnızca vurgulama seçimi etkin olduğunda görünür görünür. Vurgulu seçim stil genişletilmiş lvs_ex_trackselect ayarlanarak etkinleştirilir.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetHotCursor, CListCtrl::GetHotItem

Index