CListCtrl::SetExtendedStyle

dword SetExtendedStyle (dword dwNewStyle );

Dönüş değeri

Liste Görünümü denetimi tarafından kullanılan stilleri bir arada önceki genişletilmiş.

Parametreleri

dwNewStyle

Liste Görünümü denetimi tarafından kullanılacak genişletilmiş stilleri bir arada. Bu stilleri açıklayıcı bir listesi için bkz: Genişletilmiş liste görünümü stilleri konu Platform sdk.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_SetExtendedListViewStyle,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetExtendedStyle

Index