CListCtrl::SetColumnWidth

bool SetColumnWidth ( int nCol, int cx );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nCol

Ayarlamak için genişlik sütun dizini. Liste görünümünde,-bu parametre olmalıdır.

cx

Yeni sütunun genişliği. LVSCW_AUTOSIZE ya da LVSCW_AUTOSIZE_USE_HEADER, açıklandığı gibi olabilir LVM_SETCOLUMNWIDTH Platform sdk.

Açıklamalar

Rapor veya liste görünümünde sütunun genişliğini değiştirir.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetColumnWidth, CListCtrl::GetStringWidth

Index