CListCtrl::SetColumnOrderArray

bool SetColumnOrderArray (int iCount, LPINT piArray );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

piArray

Liste Görünümü denetimi (soldan sağa) sütunlarda dizin değerlerini içeren bir tampon için işaretçi. Arabellek sayısı sütunları liste görünüm denetimi içerecek büyüklükte olması gerekir.

iCount

Liste Görünümü denetimi sütun sayısı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_SetColumnOrderArray,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetColumnOrderArray

Index