CListCtrl::SetColumn

bool SetColumn ( int nCol, const lvcolumn * pColumn );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nCol

Ayarlanacak olan öznitelikleri olan sütun dizini.

pColumn

Adres, bir lvcolumn yapısına yeni sütun içeren öznitelikler, Platform sdkiçinde açıklandığı gibi. Yapının maskesi üye için hangi sütun özniteliklerini belirtir. Maske üye lvcf_text değerini belirtir, yapının pszText üye boş sonlandırılmış dize adresidir ve yapının cchTextMax üye yoksayılır.

Açıklamalar

Liste görünümünde sütun özniteliklerini ayarlar.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetColumn

Index