CListCtrl::SetCheck

bool SetCheck (int nItem, bool fCheck = true);

Dönüş değeri

Sıfır olmayan öğe işaretliyse, aksi takdirde 0.

Parametreleri

nItem

Liste denetimi öğesi sıfır tabanlı dizin.

fCheck

Madde devlet görüntüsü veya görünür olup olmayacağını belirtir. Varsayılan olarak, fCheck doğrudur ve devletin resmi görülebilir. FCheck falseise, görünür değil.

Açıklamalar

Bu üye işlev listesi Denetim öğesinin durumu resmi görünür olup olmadığını belirler.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetCheck

Index