CListCtrl::SetCallbackMask

bool SetCallbackMask ( UINT nMask );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nMask

Yeni bir değer bir geri arama maskesi.

Açıklamalar

Geri arama maskesi bir liste görünüm denetimi için ayarlar.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetCallbackMask

Index