CListCtrl::SetBkColor

bool SetBkColor ( colorref cr );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

cr

Arka plan rengini ayarla veya arka plan rengi clr_none değeri. Yeniden liste görünümü denetimleri ile arka plan renklerini kendilerini önemli ölçüde daha hızlı bu arka plan renklerini olmadan çizin. Bilgi için colorref Platform sdk.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi arka plan rengini ayarlar.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetBkColor

Index