CListCtrl::Scroll

bool Kaydırma ( CSize boyutu );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

boyutu

Yatay ve dikey kaydırma, piksel cinsinden miktarını belirten bir CSize nesnesi. Liste görünümünde denetimin satır, piksel yükseklik boyutu y üyesi bölünür ve denetimi elde edilen satır sayısı kaydırılır.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi içeriğini kaydıran.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::EnsureVisible

Index