CListCtrl::RedrawItems

bool RedrawItems ( int nFirst, int nLast );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nFirst

İlk öğenin dizin yoktur.

nLast

Son öğe yoktur için dizin.

Açıklamalar

Bir öğe aralığı çizilecek bir liste görünüm denetimi zorlar.

Belirtilen öğeleri gerçekten değil yoktur WM_PAINT ileti listesi Görünümü penceresinde alıncaya kadar. Hemen çizilecek, Windows Arama sonra bu fonksiyonu kullanarak UpdateWindow işlevini.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::DrawItem

Index