CListCtrl::GetWorkAreas

void GetWorkAreas (int nWorkAreas, lprect prc ) const;

Parametreleri

nWorkAreas

rect yapıları prc dizisinde yer alan sayısı.

prc

Liste çalışma alanlarına almak rect yapıları (veya CRect nesneleri) dizisi için bir işaretçi denetim görüntüleyin. Bu yapılarda değerlerdir: istemci koordinatları.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetWorkAreas,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListCtrl::Get&NumberOfWorkAreas

Index