CListCtrl::GetViewRect

bool GetViewRect ( lprect lpRect ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

lpRect

Adres, bir rect yapısı.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi tüm ürünlerin sınırlayıcı dikdörtgenin alır. Liste Görünümü simge görünümü veya küçük simge görünümü olmalıdır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetTopIndex

Index