CListCtrl::GetTopIndex

int GetTopIndex ( ) const;

Dönüş değeri

Üstteki görünür madde dizin.

Açıklamalar

Liste görünümünde veya rapor görünümü zaman en üstteki görünür madde dizin alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetCountPerPage

Index