CListCtrl::GetTextBkColor

colorref GetTextBkColor ( ) const;

Dönüş değeri

Bir rgb renk belirtmek için kullanılan 32 bitlik bir değer.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi metin arka plan rengini alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetTextBkColor, CListCtrl::GetTextColor colorref

Index