CListCtrl::GetSubItemRect

bool GetSubItemRect (int iItem, int iSubItem, int n&AreaCRectamp;ref);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

iItem

Alt öğesi'nın üst öğenin dizini.

iSubItem

Tek tabanlı dizin AltÖğe.

nArea

Alınacak sınırlayıcı dikdörtgenin (liste görünümü AltÖğe) bölümünü belirler. Bir veya daha aşağıdaki değerleri bitwise or işlecini uygulayarak sınırlayıcı dikdörtgenin kısmı (simge, etiket veya her ikisi) belirtilir:

ref

AltÖğe koordinatlarını içeren CRect nesnesine başvuru dikdörtgen sınırlayıcı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetSubItemRect,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index