CListCtrl::GetStringWidth

int GetStringWidth ( lpctstr lpsz ) const;

Dönüş değeri

Lpsz tarafından işaret dizenin piksel genişliği.

Parametreleri

lpsz

Belirlenecek olan genişliği olan bir boş sonlandırılmış dize adresi.

Açıklamalar

Bir dizgeyi görüntülemek için gereken en az sütun genişliğini belirler.

Döndürülen genişliği denetimin geçerli yazı tipi ve sütun kenar, ancak küçük bir simge değil genişliği dikkate.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetColumnWidth

Index