CListCtrl::GetSelectionMark

int GetSelectionMark);

Dönüş değeri

Sıfır tabanlı seçim imine veya seçim işareti yoksa -1.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetSelectionMark,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetSelectionMark

Index