CListCtrl::GetSelectedCount

UINT GetSelectedCount ( ) const;

Dönüş değeri

Liste Görünümü denetimi seçili öğe sayısı.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi seçili öğe sayısı alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetItemCount, CListCtrl::GetItemCount

Index