CListCtrl::GetOrigin

bool GetOrigin ( LPPOINT lpPoint ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır. Denetim raporu Görünüm ise, ancak dönüş değeri her zaman sıfırdır.

Parametreleri

lpPoint

Adres, bir görünümü köken alır noktası yapısı.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi için geçerli görünümü kaynak alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetItemPosition, CListCtrl::SetItemPosition

Index