CListCtrl::GetNumberOfWorkAreas

UINT GetNumberOfWorkAreas () const;

Dönüş değeri

Şu anda kullanılmaz.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetNumberOfWorkAreas,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetWorkAreas

Index