CListCtrl::GetNextItem

int GetNextItem ( int nItem, int nFlags ) const;

Dönüş değeri

Başarılı olursa bir sonraki öğeye veya aksi -1.

Parametreleri

nItem

Dizin öğesi ile aramayı başlatmak için veya belirtilen bayrakları eşleşen ilk öğeyi bulmak için -1. Belirtilen öğe arama dışlandı.

nFlags

Geometrik istenen öğe belirtilen madde ve istenen öğeyi devlet ilişkisi. Geometrik ilişkiyi bu değerlerden biri olabilir:

Devlet sıfır olabilir veya bir veya daha bu değerlerin olabilir:

Açıklamalar

Arama listesi için belirtilen özelliklere sahip olan ve bu öğe belirtilen ilişki ayılar öğeyi görüntüleme.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetItem

Index