CListCtrl::GetItemText

int GetItemText ( int nItem, int nSubItem, lptstr lpszText, int nLen ) const;

CString GetItemText (int nItem, int nSubItem ) const;

Dönüş değeri

İnt döndüren sürüm alınan dize uzunluğunu döndürür.

Madde metni CString dönen sürümünü döndürür.

Parametreleri

nItem

Alınacak olan metindir madde dizin.

nSubItem

Alınacak olan metin ise alt öğesi belirtir.

lpszText

Madde metni almak için bir dize işaretçisi.

nLen

Arabellek uzunluğu tarafından lpszText işaret.

Açıklamalar

Liste görünümü öğesi veya alt öğesi alır. NSubItem sıfır değilse, bu işlev öğe etiketini alır; nSubItem sıfırdan farklı ise, AltÖğe metni alır. AltÖğe bağımsız değişken hakkında daha fazla bilgi için bakın LVITEM yapısı Platform sdk.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetItem

Index