CListCtrl::GetItemState

UINT GetItemState ( int nItem, UINT nMask ) const;

Dönüş değeri

Madde devlet bayrakları belirtilen listesi görüntüleyin.

Parametreleri

nItem

Alınacak olan durumdur madde dizin.

nMask

Hangi maddenin durumuna dönmek için bayraklar belirten maske.

Açıklamalar

Liste görünümü öğesi durumunu alır.

Bir öğenin durumunu devlet üyesi tarafından belirtilen LVITEM yapısı, Platform sdkiçinde açıklandığı gibi. Belirtin veya öğenin durumunu değiştirdiğinizde stateMask üye değiştirmek istediğiniz hangi durum bitlerini belirtir.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetItemState, CListCtrl::GetItem

Index