CListCtrl::GetItemRect

bool GetItemRect ( int nItem, lprect lpRect, UINT nCode ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nItem

Alınacak olan konumdur madde dizin.

lpRect

Adres, bir sınırlayıcı dikdörtgenin aldığı rect yapısı.

nCode

Liste görünümü öğesi sınırlayıcı dikdörtgenin almak için kısmı. Bu değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Tüm veya bir öğeyi geçerli görünümde bir parçası için sınırlayıcı dikdörtgenin alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetItemPosition, CListCtrl::SetItemPosition, CListCtrl::GetOrigin

Index