CListCtrl::GetItemPosition

bool GetItemPosition ( int nItem, LPPOINT lpPoint ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nItem

Alınacak olan konumdur madde dizin.

lpPoint

Adres, bir öğenin sol üst köşesinin konumunu alır noktası yapısı görünümünde koordinatları.

Açıklamalar

Liste görünümü öğesi konumunu alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetItemPosition, CListCtrl::GetOrigin

Index