CListCtrl::GetItemData

dword GetItemData (int nItem ) const;

Dönüş değeri

Belirtilen öğe ile ilişkili bir 32-bit uygulamaya özgü değer.

Parametreleri

nItem

Dizin verilerini alınacak olan liste öğesinin.

Açıklamalar

Bu işlev, nItemtarafından belirtilen öğe ile ilişkili 32 bitlik uygulamaya özgü değeri alır. Bu değer lParam üyesi olan LVITEM yapısı, Platform sdk içinde açıklandığı gibi

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetItemData

Index