CListCtrl::GetItemCount

int GetItemCount ( );

Dönüş değeri

Liste Görünümü denetimi öğe sayısı.

Açıklamalar

Bir liste görünüm denetimi öğeleri numarasını alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetItemCount, CListCtrl::GetSelectedCount

Index