CListCtrl::GetItem

bool GetItem ( LVITEM * pItem ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

pItem

İşaretçi bir öğenin özniteliklerini alır LVITEM yapısı.

Açıklamalar

Bazılarını veya tümünü bir liste görünümünde öğenin özniteliklerini alır.

LVITEM yapısını belirtir veya liste görünümü öğesi özniteliklerini alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetItem

Index