CListCtrl::GetImageList

CImageList * GetImageList ( int nImageList ) const;

Dönüş değeri

Liste görünümü öğelerini çizim için kullanılan görüntü listesini gösteren bir işaretçi.

Parametreleri

nImageList

Almak için hangi görüntü listesi belirterek değer. Bu değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Çizim liste görünümünde öğeler için kullanılan görüntü listesinin ele alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList, CListCtrl::SetImageList

Index